O projektu Projektni tim Galerija EN

Informacije o projektu

Naslov projekta:
Varijabilnost populacija europskoga pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u Hrvatskoj prema morfološkim obilježjima plodova

Voditelj projekta:

Marilena Idžojtić, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb (e-mail: midzojtic@sumfak.hr)

Projekt financira:
Hrvatska zaklada za znanost (www.hrzz.hr)

Znanstvena područja:
Biotehničke znanosti, Prirodne znanosti

Ustanove-suradnici:

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zagreb (www.sumfak.unizg.hr)

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Zagreb (https://www.pmf.unizg.hr/)

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (http://www.pbf.unizg.hr/)

Trajanje projekta:
15. listopada 2018. – 15. listopada 2022.

Novosti

PDF

Varijabilnost populacija europskoga pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u Hrvatskoj prema morfološkim obilježjima plodova

Naslov: Varijabilnost populacija europskoga pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u Hrvatskoj prema morfološkim obilježjima plodova

Kongres: Šesti Hrvatski botanički simpozij

Organizator: Hrvatsko botaničko društvo

Autori: Igor Poljak, Ivan Perković, Damir Drvodelić, Ivana Zegnal, Katarina Tumpa, Antonio Vidaković i Marilena Idžojtić

Datum: 30. kolovoza – 1. rujna. 2019. godine

Mjesto: Zagreb, Hrvatska

PDF

Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA

Naslov: Ispitivanje laboratorijske klijavosti pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u skladu s pravilima ISTA

Autori: Damir Drvodelić, Igor Poljak, Ivan Perković, Mario Šango, Katarina Tumpa, Ivana Zegnal i Marilena Idžojtić

Izvornik: Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva (0373-1332) (2019).

Kategorija rada: stručni članak

Ključne riječi: pitomi kesten, morfologija klijanca, pravilan klijanac, nepravilan klijanac, postotak klijavosti, šumski rasadnici

Sažetak: U radu su prikazani rezultati ispitivanja laboratorijske klijavosti i morfoloških značajki klijanaca europskoga pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.). Uzorci za istraživanja sakupljeni su u submediteranskom području Hrvatske, a radni uzorak za ispitivanje klijavosti iznosio je 8×25 sjemenki. Sjeme je do ispitivanja klijavosti čuvano tri mjeseca u hladnjaku na temperaturi od 3 °C. Postotak laboratorijske klijavosti utvrđen je prema postotku pravilnih klijanaca koji su normalno proklijali nakon 27 dana ispitivanja. Ispitivanje je provedeno u laboratoriju prema uvjetima koje propisuje ISTA (International Seed Testing Association). Izrađen je katalog sa slikom i opisom nepravilnih klijanaca. Na osnovi definiranih kodova nepravilnih klijanaca moguće je preventivno djelovati kako bi se reducirale nepoželjne jedinke. Rezultati ovog istraživanja od velike su koristi za razumijevanje složenog procesa klijanja sjemena, kako u laboratoriju tako i šumskim rasadnicima.

Izvorni jezik: Hrvatski

Znanstveno područje: Šumarstvo

Od terena do nasada: karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna - HRZZ projekt

Akronim: CHESTNUT AND MARRON

Glavni ciljevi projekta

Glavni ciljevi ovoga istraživanja su utvrditi: (1) neutralnu i adaptivnu raznolikost u prirodnim populacijama pitomoga kestena u Hrvatskoj iz okolišno različitih staništa; (2) povezanost genetičke strukture, morfološke raznolikosti, kemijske raznolikosti i okolišnih razlika (klimatskih i pedoloških) u prirodnim populacijama pitomoga kestena; (3) kvalitetu sjemena i zahtjeve za klijanje sjemena pitomoga kestena; (4) genetičku osnovu raznolikosti za adaptivna svojstva na sadnicama uzgojenima u stakleniku; (5) genetičku osnovu raznolikosti za adaptivna svojstva na sadnicama uzgojenima u recipročno-transpantacijskim pokusima; (6) epigenetičke odgovore na sušni stres; (7) tolerantnost selekcioniranih genotipova na patogene; (8) otpornost na patogene sadnica uzgojenih u rasadniku; (9) povezanost između populacijsko-genetičkog pristupa i pokusa u stakleniku kao i recipročno-transplantacijskih pokusa; (10) nastavak dugoročnog praćenja populacija C. parasitica; (11) neutralnu i adaptivnu raznolikost hrvatskih kultivara pitomoga kestena; (12) razlike između hrvatskih kultivara pitomoga kestena u morfologiji listova i plodova te kemijskom sastavu plodova; (13) povezanost genetičke strukture, morfološke raznolikosti, kemijske raznolikosti i okolišnih razlika (klimatskih i pedoloških) u kultivara pitomoga kestena; (14) razgraničenje sjemenskih zona i izrada smjernica za prijenos sjemena za hrvatske populacije pitomoga kestena.

Osim doprinosa osnovnim znanstvenim spoznajama o molekularnoj biologiji i ekologiji pitomoga kestena, rezultati ovoga projekta doprinijet će održivom gospodarenju pitomim kestenom u Hrvatskoj. Na osnovi rezultata ovoga istraživanja definirat ćemo granice sjemenskih zona i izraditi smjernice za prijenos sjemena pitomoga kestena u Hrvatskoj, što će osigurati operativne, djelotvorne kriterije, metode, smjernice i preporuke koje pomažu i usmjeravaju optimalno gospodarenje sastojinama pitomoga kestena u Hrvatskoj. Nadalje, iz prirodnih populacija pitomoga kestena u Hrvatskoj bit će selekcionirani genotipovi tolerantni na abiotski stres, odnosno sušu. Također će biti selekcionirani genotipovi s većom tolerancijom na biotski stres, odnosno infekciju gljivom Cryphonectria parasitica. Rezultati istraživanja direktno će doprinijeti zaštiti geografskog porijekla maruna, autohtonih hrvatskih kultivara pitomoga kestena, što ima veliko značenje za lokalno stanovništvo u okolici Lovrana, u Istri i na otoku Cresu, ali i za Hrvatsku.

Projektni tim

Prof.dr.sc. Marilena Idžojtić

voditeljica projekta

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb

midzojtic@sumfak.hr

Doc.dr.sc. Igor Poljak

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb

ipoljak@sumfak.hr

Doc.dr.sc. Vibor Roje

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb

vroje@sumfak.hr

Doc.dr.sc. Ivan Perković

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb

iperkovic@sumfak.hr

Doc.dr.sc. Damir Drvodelić

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb

ddrvodelic@sumfak.hr

Prof.dr.sc. Zlatko Liber

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Biološki odsjek, Marulićev trg 9A/ II, HR-10000 Zagreb

zlatko.liber@biol.pmf.hr

Doc.dr.sc. Marin Ježić

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Biološki odsjek, Marulićev trg 9A/ II, HR-10000 Zagreb

marin.jezic@biol.pmf.hr

Prof.dr.sc. Mirna Ćurković Perica

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet, Biološki odsjek, Marulićev trg 9A/ II, HR-10000 Zagreb

mirna.curkovic-perica@biol.pmf.hr

Prof.dr.sc. Ines Panjkota Krbavčić

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda, Pierottijeva 6, HR-10000 Zagreb

ipanjkota@pbf.hr

Katarina Tumpa, mag.ing.silv.

doktorand

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb

ktumpa@sumfak.hr

Antonio Vidaković, mag.ing.silv.

suradnik

Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Svetošimunska 25, HR-10000 Zagreb

avidakovic@sumfak.hr

GALERIJA

2019

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×